Trainingszeiten – AH

Freitag: 21. April – 19 Uhr

Freitag: 05. Mai – 19 Uhr

Freitag: 19. Mai – 19 Uhr

Freitag: 02. Juni – 19 Uhr